Regulamin płatności on-line


I. Płatność online

 1. Serwis internetowy działający pod adresem 3plus.pl zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" w celu wsparcia jego działalności statutowej.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub PayU S.A.
 3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  • Internetowy przelew bankowy
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, nie ma możliwości odstąpienia od umowy - zwrotu wpłaconej składki.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus“, NIP 9512220761, zarejestrowane przy ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, adres e-mail: biuro@3plus.pl.
 3. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia Pani/Pana w poczet członków naszego stowarzyszenia.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus". Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom zewnętrznym.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" będą przetwarzane do czasu istnienia naszego stowarzyszenia lub wcześniejszego cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.
Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter